Blaze of Solutions

Przygotujemy Prototypy

Stworzymy MVP

Wykonamy System dedykowany

Systemy dedykowane

CRM do zarządzania kontaktami z klientam

automatyzujące procesy w firmach

obieg dokumentów i informacji – do zarządzania wszelkimi dokumentami i danymi

workflow – do zarządzania projektami i poszczególnymi zadaniami członków zespołu,

fakturowo – magazynowe

zarządzania szkoleniami i uczestnikami szkoleń,

do obsługi reklamacji

do obsługi rozproszonej sieci handlowców

automatyzujące procesy w firmach

automatyzujące procesy w firmach

Systemy dedykowane

CRM do zarządzania kontaktami z klientam

automatyzujące procesy w firmach

fakturowo – magazynowe

obieg dokumentów i informacji – do zarządzania wszelkimi dokumentami i danymi

workflow – do zarządzania projektami i poszczególnymi zadaniami członków zespołu,

zarządzania szkoleniami i uczestnikami szkoleń

do obsługi reklamacji

do obsługi rozproszonej sieci handlowców

automatyzujące procesy w firmach

automatyzujące procesy w firmach

Zobacz jak pracujemy

May 10, 2015

Etap pierwszy

Tworzymy z Klientem specyfikację projektu, aby zrozumieć potrzeby i zadania do zrealizowania.

May 10, 2015
May 10, 2015

Etap drugi

Przygotowujemy wstępne projekty funkcjonalności (w formie interaktywnych makiet), aby je
przetestować z Klientem „na żywo”.

May 10, 2015
June 21, 2016

Etap trzeci

Przygotowujemy ostateczną wersję projektu i wdrażamy u Klienta. Na etapie implementacji ściśle
współpracujemy z Klientem na bieżąco oddając i testując kolejne elementy projektu.

June 21, 2016

Etap czwarty

Opiekujemy się projektem i wspieramy go technicznie – aktualizacje, poprawki, rozbudowa.

Blaze of solutions
Blaze of solutions

O nas

Znamy specyfikę pracy w projektach finansowanych ze środków unijnych, rządowych, samorządowych i przez inwestorów komercyjnych.

Kontakt:

Siedziba firmy:
telefon:
mail:

Mapa:

O nas

Znamy specyfikę pracy w projektach finansowanych ze środków unijnych, rządowych, samorządowych i przez inwestorów komercyjnych.

Kontakt:

Siedziba firmy:
telefon:
mail:

Mapa: